Terapia dysleksji. Matematyka

Ćwiczenia i karty pracy do samodzielnej pracy w domu

Cena: 49,90 zł

Jeśli Twoje dziecko lub uczeń mierzy się z problemem dysleksji, ta pozycja z pewnością Ci się przyda!

Zeszyt do samodzielnej pracy w domu może służyć jako element terapii utrwalającej zdobyte przez dziecko umiejętności. Stanowi uzupełnienie zeszytu „Matematyka. Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych”.

Podczas terapii dysleksji warto skorzystać z pozycji, która powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenia w terapii i nauczaniu – czyli właśnie takiej, jak ta! Zadania zawarte w książce usprawniają motorykę małą ucznia, a także percepcję wzrokową i słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową i orientację przestrzenną.

Ćwiczenia dostosowane są poziomem trudności do ucznia – w publikacji znajdziesz aż trzy poziomy, dzięki czemu łatwiej jest zaplanować pracę terapeutyczną – zarówno w domu, jak i podczas zajęć ze specjalistą.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • W jaki sposób wykorzystywać materiał z obszaru trudności w uczeniu się matematyki?
  • Jak korygować deficyty poznawcze uczniów z dysleksją?
  • W jaki sposób niwelować przyczyny nadmiernych trudności w rozwoju umiejętności matematycznych, i to zarówno rachunkowych (operacje liczbowe, procedury obliczeniowe), jak i innych dotyczących na przykład pełnego rozumienia treści zadań tekstowych?
  • W jaki sposób wspierać dzieci w treningu zaburzeń rozwoju umiejętności matematycznych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się?
  • Jakie funkcje warto usprawniać podczas pracy z uczniami z dysleksją?
  • Jakimi trudnościami mogą skutkować deficyty poznawcze uczniów z dysleksją?

Ćwiczenia oznaczone są jedną, dwiema lub trzema kropkami, oznaczającymi poziom trudności. Jedna kropka oznacza ćwiczenie lub kartę pracy dla uczniów, którzy nie uzyskali jeszcze gotowości szkolnej, dwie kropki – dla uczniów, którzy mają nasilone trudności w uczeniu się czytania i pisania oraz trzy kropki – dla uczniów, u których trudności w czytaniu i pisaniu utrzymują się.

Odpowiednim symbolem oznaczone są zadania, w których polecenie powinien przeczytać terapeuta lub rodzic.