Terapia dysleksji. Koordynacja wzrokowo-ruchowa

Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu

Cena: 40,40 zł

Zeszyt do pracy w domu – zawiera wskazówki i zajęcia z zakresu koordynacji wzrokowo-ruchowej, uwzględniając procesy przetwarzania sensorycznego, czyli terapię SI. Niniejsze opracowanie jest uzupełnieniem dostępnego na naszej stronie zeszytu do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Stanowi podporę dydaktyczno-terapeutyczną dla rodziców/opiekunów, którzy w warunkach domowych mogą kontynuować zajęcia terapii przewodniej. Opracowanie jest bogate w gry i zabawy, które bez problemu można odtworzyć w domowym środowisku, a łatwo sformułowane polecenia, będą zrozumiałe przy samodzielnej pracy ucznia. Książka składa się na serię Terapia dysleksji opracowaną przez Irenę Sosin, wraz ze specjalistycznym zespołem terapeutycznym i stanowi bazę wyrównawczą dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie ćwiczenia i karty pracy z zakresu szeroko rozumianej koordynacji wzrokowo-ruchowej warto uwzględniać w terapii SI?
  • Czym są procesy przetwarzania sensorycznego?
  • Jakie narzędzia stosować w treningu zaburzeń koordynacji wzrokowo-ruchowej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się?
  • W jaki sposób współpracować z uczniami z dysleksją rozwojową?
  • W jaki sposób samodzielnie współpracować z dzieckiem?
  • Jak utrwalić zdobyte przez dziecko umiejętności podczas terapii?
  • Od czego zacząć terapię wyrównawczą w domu?
  • Jak dostosować poziom trudności zdania do umiejętności dziecka? 
  • Jak zwiększać poziom trudności poszczególnych ćwiczeń?

Kontynuacja ćwiczeń terapeutycznych w domu jest ważnym czynnikiem, przekładającym się na całokształt terapii. W zaciszu domowym dziecko może utrwalać najważniejsze nurty terapii, pogłębiając i doskonaląc umiejętności z zakresu koordynacji wzrokowo-ruchowej. Opracowanie ma w łatwy sposób przygotować rodziców/opiekunów do wdrażania programu wyrównawczego i do analizowania postępów dziecka. Ćwiczenia i zabawy nie są czasochłonne, dzięki czemu dzieci chętniej przystąpią do ich realizacji.