Alina Jakubowska

Nauczyciel z kilkudziesięcioletnim stażem pracy w przedszkolu i szkole na różnych etapach edukacyjnych. Jest Ekspertem MEN ds. Awansu Zawodowego Nauczycieli, autorką kilkuset publikacji związanych z potrzebami dzieci w wieku przedszkolnym oraz pomocą uczniom o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych na I etapie kształcenia.