Terapia dysleksji. Funkcje słuchowe

Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu

Cena: 49,90 zł

Bliźniacze opracowanie do ćwiczeń funkcji słuchowych: Terapie dysleksji. Funkcje słuchowe. Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacynych. Zeszyt do pracy w domu stanowi uzupełnienie głównej, przewodniej terapii dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Opracowany został przez Irenę Sosin wraz z jej całym specjalistycznym zespołem terapeutów. Wieloletnie doświadczenie autorki znacząco podnosi wartość opracowania, które służy jako skuteczne narzędzie do analizy i syntezy słuchowej sylab, pseudosłów oraz pamięci słuchowej. Zeszyt przeznaczony jest do utrwalania zdobytych już umiejętności i wiedzy ucznia, a także stanowi podporę edukacyjno-logopedyczną dla rodziców/opiekunów. Dostosowany jest poziomem trudności do jednostki, a główną grupą odbiorczą są dzieci okresu wczesnoszkolnego.  

 

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie ćwiczenia oraz karty pracy ułatwią pracę w obszarze analizy i syntezy słuchowej sylab, słów oraz pseudosłów, a także pamięci słuchowej świeżej, odroczonej i sekwencyjnej?
  • Jakie poziomy trudności zadań odpowiadają potrzebom dzieci, które nie uzyskały jeszcze gotowości szkolnej?
  • Które zadania są właściwe dla dzieci, które mają nasilone trudności w uczeniu się czytania i pisania?
  • Jakie zadania praktykować u dzieci, których trudności te utrzymują się?
  • W jaki sposób samodzielnie pracować z dzieckiem w domu?
  • Jakie metody i techniki przyczynią się do utrwalenia zdobytych przez dziecko umiejętności?
  • W jaki sposób książka stanowi profesjonalną pomoc dla terapeuty oraz rodzica lub opiekuna pracującego z uczniem?

Prócz tego zadania ułatwią Ci zwiększenie motywacji dziecka do sumiennego wykonywania ćwiczeń. Dzięki licznym obrazkom, rysunkom, rebusom czy zadań w formie zabaw. Ćwiczenia nie są skomplikowane, ani zbyt długie co sprawdzi się wśród dzieci z ADHD czy mających trudności z koncentracją. Określony poziom trudności pozwoli Ci dopasować zajęcia do ucznia i kontrolować jego naturalne postępy.