Regina Panaś

logopeda, pedagog. Od kilkunastu lat zajmuje się terapią zaburzeń komunikacji
językowej, skupiając się w szczególności na pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
oraz dorosłymi, którzy w wyniku różnorodnych urazów mózgu utracili zdolność
komunikacji językowej. W swej pracy stara się łączyć różnorodne formy i metody pracy, traktując
terapię jako całość poczynań związanych z funkcjonowaniem pacjenta i angażując bliskie
mu osoby do utrwalania materiału, który został wprowadzony podczas zajęć logopedycznych.
Wiedzą i doświadczeniem dzieli się na łamach portalu: www.logopeda-krakow.pl., prowadząc
szkolenia oraz jako autorka wielu materiałów dla logopedów.