Joanna Czapla

Neurologopeda, oligofrenopedagog, glottodydaktyk, nauczyciel dyplomowany, wykładowca. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Polskiego Towarzystwa Neurologopedów. Prowadzi terapię neurologopedyczną i logopedyczną w Gabinecie Logope­dycznym SYGMUS. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Od wielu lat pracuje z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, auty­zmem, niedosłuchem, różnorodnymi zaburzeniami mowy, takimi jak: dyslalia, niepłynność mowy, rozszczep wargi i podniebienia, afazja, obniżone napięcie mięśniowym sfery oralnej. Autorka licznych artykułów, ekspert serwisu Rodzicetomy.pl.