Bestseller

Plany terapii z kompleksowym zestawem ćwiczeń do pracy z pacjentem z afazją

Scenariusze zajęć

Cena: 49,90 zł

W książce znajdziesz szesnaście scenariuszy zajęć do terapii różnych typów afazji (sensorycznej, motorycznej oraz amnestycznej) które poruszają taką tematykę, jak: określanie stosunków przestrzennych i rozumienie zdań, reedukacja rozumienia mowy, nazywanie zjawisk atmosferycznych, elementów przyrody i rzeczy codziennego użytku.

Publikacja zawiera podstawowe informacje na temat afazji, jej przyczyny, a także drogę, jaką powinna przejść osoba z afazją, by można było ułożyć jej plan terapeutyczny, który będzie odpowiednio dostosowany i zindywidualizowany.

Ciekawe i porywające zadania dla dzieci w różnym wieku oraz osób dorosłych rozbudowują słownictwo – zarówno mowę czynną, jak i bierną, przywracają sprawność językową, usprawniają analizę i syntezę wzrokową, usuwają trudności w aktualizowaniu nazw, a także pomagają kształtować umiejętność rozumienia.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • W jaki sposób wykorzystać karty pracy dostosowane do możliwości pacjenta w różnym wieku i o odmiennych stopniach afazji?
  • Jak praktykować wytyczne dla logopedy do pracy z dzieckiem z afazją?
  • Jak zdobyć dostęp do praktycznych rozwiązań w terapii logopedycznej osób z afazją?
  • W jaki sposób wykorzystać zestaw gotowych i urozmaiconych scenariuszy wraz z kartami pracy, które ułatwią codzienną pracę nad usprawnianiem umiejętności nazywania przedmiotów, czy rozumienia złożonych wypowiedzi?
  • Jak przeprowadzić wieloaspektową terapię pacjenta z różnymi typami afazji dopasowaną do jego indywidualnych możliwości?
  • Jakie metody i techniki pracy dodać, by osiągnąć sukces terapeutyczny i pomóc dziecku z afazją?

Publikacja zawiera 16 scenariuszy dla dzieci w różnym wieku oraz osób dorosłych. Każdy scenariusz jest szczegółowo omówiony, razem z celami ogólnymi, szczegółowymi, metodami i technikami pracy oraz pomocami dydaktycznymi. Do każdego scenariusza przypisane są karty pracy.

Wśród ćwiczeń znajdują się między innymi: składanie obrazków z kilku części, puzzle, łączenie elementów strzałkami i ćwiczenia w wykonywaniu poleceń.