Terapia dysleksji. Funkcje wzrokowe

Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu

Cena: 49,90 zł

Seria „Terapia dysleksji” powstaje w oparciu o wieloletnie doświadczenie terapeutyczne Ireny Sosin. Ćwiczenia oraz karty pracy proponowane w tym zeszycie zawierają materiał z obszaru percepcji wzrokowej, a także pamięci wzrokowej świeżej, odroczonej i sekwencyjnej. Przeznaczone są do treningu dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Opracowanie jest uzupełnieniem ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (również dostępnych w naszej księgarni) i pełnią funkcję uzupełniająco-utrwalającą nabyte umiejętności podczas zajęć z terapeutą. Sprawdzają się w nauczaniu domowym oraz wyrównującym prowadzonym przez rodziców/opiekunów. Każde z zadań dostosowane jest poziomem trudności do dziecka, co zwiększa kontrolę nad jego problemami i czynionymi postępami.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie ćwiczenia oraz karty pracy realizować w obszarze percepcji wzrokowej, a także pamięci wzrokowej świeżej, odroczonej i sekwencyjnej?
  • Które poziomy trudności zadań odpowiadają potrzebom dzieci, które nie uzyskały jeszcze gotowości szkolnej?
  • Jakie poziomy trudności zadań odpowiadają potrzebom dzieci, które mają nasilone trudnościw uczeniu się czytania i pisania?
  • Które poziomy trudności zadań odpowiadają potrzebom dzieci, u których trudności te utrzymują się?
  • W jaki sposób realizować samodzielną pracę w domu, niezbędną, by utrwalić zdobyte przez dziecko umiejętności?
  • Jakie metody i techniki usprawnią profesjonalną pomoc dla terapeuty oraz rodzica/opiekuna pracującego z uczniem?

Prosty przekaz przyjazny jest zarówno dla dziecka jak i rodzica, który wykorzystując karty zadań, może pełnić funkcję „terapeuty”. Liczne ilustracje, rebusy, gry, wycinanki i kolorowanki nie tylko polepszają funkcję wzrokowe dziecka, ale sprawiają mu przyjemność podczas ich wykonywania. Ciekawy dobór ćwiczeń wpływa motywująco i polepsza finalne efekty terapii oraz umożliwia całkowicie samodzielną pracę, bez pomocy osób dorosłych.