Terapia dysleksji. Koordynacja wzrokowo-ruchowa

Koordynacja wzrokowo-ruchowa. Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cena: 49,90 zł

Kolejna odsłona ćwiczeń z serii Terapia dysleksji. Ma ona na celu pomoc terapeutyczną uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Niniejsze opracowanie zawiera wskazówki i zajęcia z zakresu koordynacji wzrokowo-ruchowej, uwzględniając procesy przetwarzania sensorycznego, czyli terapię SI. Program został opracowany przez wybitnych specjalistów pod redakcją Ireny Sosin i jest skierowany do dzieci szkół podstawowych. Łatwy przekaz i bogaty „asortyment” ćwiczeń motywuje dziecko do pracy i zachęca do współpracy z terapeutą. 

Każde z ćwiczeń/poleceń oznaczone jest symbolem trudności w postaci kropek, dzięki czemu terapeucie łatwo dostosować poziom zadania do umiejętności i możliwości ucznia. Świetnym uzupełnieniem programu jest zestaw ćwiczeń do pracy w domu, który utrwala postępy dziecka. 

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie ćwiczenia i karty pracy z zakresu szeroko rozumianej koordynacji wzrokowo-ruchowej są niezbędne do uwzględnia w procesie przetwarzania sensorycznego, czyli terapii SI?
  • W jaki sposób prawidłowo realizować terapię SI?
  • Jakie metody i techniki można wykorzystać w treningu zaburzeń koordynacji wzrokowo-ruchowej uczniów?
  • W jaki sposób wspierać uczniów z dysleksją rozwojową ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się?
  • Jakie metody i techniki stosować w pracy z uczniem na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych?
  • Jak zaplanować zajęcia dla ucznia z problemami koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Całe opracowanie zawiera liczne gry i zabawy, uwzględniające ćwiczenia ruchowe (indywidualne oraz w parach) oraz ćwiczenia manualno-artystyczne jak: kolorowanie, wycinanie, łączenie, wyklejanie. Dzięki temu cały program edukacyjno-terapeutyczny nie jest monotonny i łatwo go dostosować do indywidualnych jednostek. Uzupełnieniem terapii przedstawionej w opracowaniu, jest zeszyt pracy w domu, który podtrzymuje nabyte umiejętności i zawiera kolejną partię, zupełnie nowych ćwiczeń. Dzięki temu program jest niezwykle bogaty i co najważniejsze, skuteczny.