Terapia dysleksji. Grafomotoryka

Karty do samodzielnej pracy w domu

Cena: 40,40 zł

Umiejętność pisania i rysowania jest procesem ciągłym oraz wymagającym stałych ćwiczeń. Ponieważ na grafomotorykę składa się na naśladownictwo ruchów, koordynacja motoryczna i percepcja wzrokowa, jej ćwiczenia powinny być zróżnicowane, dostosowane do poziomu zaawansowania grafomotorycznego dziecka. Opracowanie zawiera liczne karty pracy skupiające się na poprawnym naśladownictwie, dostrzeganiu różnic i zależności, dzięki czemu dzieci z zaburzeniami grafomotoryki łatwo nadrobią istniejące braki czy niedociągnięcia. 

Karty pracy opracowano z myślą o samodzielnej pracy w domu, dlatego każde polecenie jest jasno i prosto sformowane. Stanowią dobre uzupełnienie nauczania domowego czy dodatkowych, pozalekcyjnych ćwiczeń. Ponieważ opracowanie przeznaczone jest dla dzieci szkół podstawowych, poszczególne zadania dostosowane są do trudności, jakie mogą napotkać wraz z kolejnymi etapami kształcenia. Bogate i przyjazne rysunki zachęcają do pracy, a rozmaite polecenia sprawiają, że w ich wykonywaniu nie ma miejsca na monotonię i nudę. 

 

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie karty pracy są niezbędne do pracy w obszarze trudności grafomotorycznych?
  • Które poziomy trudności zadań odpowiadają potrzebom dzieci, które nie uzyskały jeszcze gotowości szkolnej?
  • Które poziomy trudności zadań odpowiadają potrzebom dzieci, które mają nasilone trudności w uczeniu się czytania i pisania?
  • Które poziomy trudności zadań odpowiadają potrzebom dzieci, u których trudności te utrzymują się?
  • W jaki sposób praktykować wskazane metody i techniki podczas samodzielnej pracy w domu?
  • Jakie metody praktykować, aby utrwalić zdobyte przez dziecko umiejętności?
  • W jaki sposób korzystać z publikacji, aby stanowiła profesjonalną pomoc dla terapeuty oraz rodzica lub opiekuna pracującego z uczniem?

Polecenia zawarte w kartach pracy podzielone są na jednowątkowe i wielowątkowe, co sprawia, że każdą kartę pracy uczeń wykona w zróżnicowanym czasie i tempie. Zadania obejmują rysowanie, wycinanie, obrysowanie, kolorowanie, wstawianie i parowanie poszczególnych elementów.