Terapia dysleksji. Koncentracja uwagi

Karty do samodzielnej pracy w domu

Cena: 40,40 zł

Zeszyt zawiera karty pracy z obszaru zaburzeń koncentracji uwagi wśród uczniów szkół podstawowych. Zeszyt do samodzielnej pracy w domu może służyć jako element terapii utrwalającej zdobyte przez dziecko umiejętności podczas zajęć ze specjalistą – terapeutą. Warto podkreślić, że niniejsze opracowanie składa się na cykl serii Terapia dysleksji powstałej pod redakcją Ireny Sosin. W łatwy i przyjemny sposób angażuje dziecko do współpracy i wpływa na wszelkie obszary koncentracji. Ćwiczenia są oznaczone poziomem trudności, dzięki czemu każde z nich w prosty sposób można dostosować do dziecka. Przełoży się to na całościową edukację ucznia, a także na jego dorosłe życie. Pomocne mogą być też ćwiczenia do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dostępne w asortymencie księgarni.   

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • W jaki sposób wykorzystywać karty pracy z obszaru zaburzeń koncentracji uwagi?
  • W jaki sposób wykorzystywać narzędzie w treningu zaburzeń koncentracji uwagi uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się?
  • Za pomocą jakich metod i technik współpracować z uczniami ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z dysleksją rozwojową?
  • Za pomocą jakich metod i technik samodzielnie pracować w domu z dzieckiem?
  • W jaki sposób realizować element terapii, jakim jest utrwalenie zdobytych przez dziecko umiejętności?
  • Jak pomóc dziecku przejawiać skupienie w każdym elemencie życia, a nie tylko podczas nauki?

Jako dorośli doskonale zdajemy sobie sprawę, że koncentracja odgrywa ogromną rolę w naszym życiu. Wpływa na zdobywane doświadczenie, umiejętności, przyswajanie wiedzy, a także zdobywane sukcesy. Z tego powodu jest to tak istotne by szkolenie i terapia były prowadzone w ciągu i w stałym tempie. Karty pracy do zajęć w domu zapewnią tę ciągłość i pomogą rodzicom/opiekunom wdrożyć ją do codziennego harmonogramu zajęć rodzinnych, co przyspieszy i pogłębi postępy dziecka.