Terapia dysleksji. Orientacja przestrzenna

Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cena: 49,90 zł

Zeszyt składa się na serię pomocy dydaktycznych „Terapia dysleksji”, skupiając swoją uwagę na rozwijaniu i prawidłowym kształtowaniu szeroko rozumianej orientacji przestrzennej. Zadania i karty pracy uwzględniają procesy przetwarzania sensorycznego, znanego jako terapię SI. Każde z zadań oznaczone jest poziomem trudności, dzięki czemu łatwiej dostosować poszczególne zadania do indywidualnego ucznia. Proste i przejrzyste polecenia sprawiają, że z opracowania mogą korzystać nie tylko terapeuci, ale także rodzice. Ćwiczenia mają scharakteryzowane polecenie, cel i ewentualne trudności, dzięki czemu łatwiej kontrolować cały przebieg dydaktyczny. Ponieważ karty zawierają polecenia pojedyncze i złożone, wykonanie każdej z nich jest zróżnicowane czasowo, co może ułatwić pracę z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo lub z natury niecierpliwymi.  

Opracowanie zawiera listę ćwiczeń, ale także bogaty zakres ilustracyjny, dzięki czemu zajęcia z udziałem kart są urozmaicone, ciekawe i szkolą niemal każdy element składający się na orientację przestrzenną. 

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie ćwiczenia i karty pracy wykorzystywać w zakresie szeroko rozumianej orientacji przestrzennej?
  • Jakie metody i techniki wzmacniają procesy przetwarzania sensorycznego, czyli terapię SI?
  • Jakie narzędzia stosować w treningu zaburzeń orientacji przestrzennej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się?
  • W jaki sposób pracować z uczniami z dysleksją rozwojową?
  • Jakimi narzędziami się posługiwać na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych?

Karty pracy uwzględniają kolorowanie, rysowanie, szyfrowanie, odszyfrowywanie, wycinanie, odrysowywanie i wskazywanie jako metody wykonywania poleceń, dzięki czemu praca dydaktyczna jest urozmaicona i wymaga użycia zróżnicowanych narzędzi. Całościowy program przełoży się nie tylko na doskonalenie orientacji przestrzennej, ale również wyobraźni i kreatywności ucznia.