Terapia dysleksji. Rozwój mowy i języka

Karty do samodzielnej pracy w domu

Cena: 40,40 zł

Zeszyt do pracy w domu. Ćwiczenia zawierają liczne karty pracy z obszaru szeroko rozumianej problematyki zaburzeń rozwoju mowy i języka u uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Służy do utrwalania wiedzy i umiejętności ucznia zdobytych podczas głównych zajęć terapeutycznych ze specjalistą. Każde ćwiczenie oznaczone jest poziomem trudności, by rodzic mógł dopasować dane zadanie do umiejętności dziecka. Zeszyt jest uzupełnieniem cyklu: Terapia dysleksji. Rozwój mowy i języka. Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Przystępność opracowania ułatwi opiekunom/rodzicom w edukacji domowej lub edukacji wyrównawczej, a bogato zróżnicowane polecenia sprawią, że dziecko nie będzie się nudzić. Opracowanie zostało przygotowane z myślą o dzieciach szkół podstawowych.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • W jaki sposób realizować zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej problematyki zaburzeń rozwoju mowy i języka u uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się?
  • Jakimi metodami i technikami posługiwać się w terapii zaburzeń rozwoju mowy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ze szczególnym uwzględnieniem dysleksji rozwojowej?
  • W jaki sposób realizować samodzielną pracę z dzieckiem w domu?
  • Jak prawidłowo realizować zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?
  • Jakimi metodami i technikami kształtować elementy terapii utrwalającej?
  • Jak zainteresować dziecko, by aktywnie uczestniczyło w zajęciach?
  • Jak dostosować poziom trudności do możliwości i umiejętności dziecka? 

Dodatkowo dzięki podziałowi na poziom trudności rodzic/opiekun może stale kontrolować ucznia, które zdobywa podczas głównej terapii i pracy w domu. Atrakcyjna oprawa ćwiczeniowa w postaci wycinanek, rebusów i układanek wspomagana licznymi ilustracjami, pobudza wszystkie zmysły ucznia, angażując go w pełnym wymiarze do wykonywania zadań. Zajęcia domowe mają mieć charakter przyjemnego spędzania czasu, dlatego opracowanie zawiera wiele gier i zabaw.