TIK w nauczaniu matematyki. Pomysły na lekcje dla nauczyciela. Pakiet 2

Cena: 49,00 zł

Postęp technologiczny widoczny jest w każdej dziedzinie życia. Również system edukacji, nie może pominąć korzyści wynikających z korzystania z narzędzi TIK. Są to liczne aplikacje i programy mobilne, dzięki którym można porządkować wiedzę, szybko przesyłać bogaty zasób materiałów i tworzyć pomoce dydaktyczne.

Nauczyciele, chcąc nauczać bardziej przystępnie i skutecznie coraz częściej kierują swoją uwagę na narzędzia TIK. Niniejsze opracowanie przybliża wiele z nich i wskazuje, jakie mogą zapewnić korzyści edukacyjne, organizacyjne i komunikacyjne.

Dzięki TIK można kreatywnie przekazywać matematyczną wiedzę, która nie dla wszystkich uczniów jest łatwa do zrozumienia. Uatrakcyjniając jednak swoje zajęcia i metody, można przyczynić się do polepszenia wyników uczniów i szybciej reagować na ich trudności w nauce.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Czym jest Flipgrid?
  • Jak quizy powtórkowe z matematyki praktycznie utrwalą wiadomości ucznia?
  • Jak za pomocą zabawy przekazać wiedzę matematyczną?
  • Jak zachęcić uczniów do nauki matematyki? Jak analizować postępy uczniów?
  • Jak Tekstportal może wspomóc proces edukacji?
  • Jak kształtować umiejętności matematyczne ucznia za pomocą narzędzi TIK?
  • Jak korzystać z wirtualnych tablic? Jak rozpocząć przygodę edukacyjną z TIK?
  • Jak kreatywnie prowadzić zajęcia?
  • Jakie są największe zalety narzędzi TIK i które warto wprowadzić na samym początku?
  • Jak unowocześnić swoje metody przekazywania wiedzy, by były jak najbardziej zrozumiałe dla uczniów?

Każda aplikacja i program nie tylko została przedstawiona, ale zawarto instrukcje jak krok po kroku z niej korzystać. Screeny aplikacji dokładnie odzwierciedlają to, co wyświetli się nauczycielowi przy wybraniu określonych poleceń. Dzięki temu nauczyciel bardzo szybko pozna nowe funkcje aplikacji i wykorzysta je w codziennym toku nauczania. Prócz tego, będzie miał stały pogląd na systematyczną pracę uczniów, ich postępy i trudności, co ułatwi elastyczne modyfikowanie metod nauczania.

Planowanie działań w projekcie z wykorzystaniem TIK – to bonus pakietu w postaci webinarium z Zytą Czechowską i Jolantą Majkowską, uwzględniające KOD QR oraz praktyczne szkolenie, które przyczyni się do szybkiej adaptacji TIK w codzienności nauczycielskiej. Dzięki temu pakiet matematyczny staje się kompleksowy, gotowy do natychmiastowego użytkowania!