Monika Jankowska

nauczycielka matematyki w gimnazjum, która z powodzeniem w swojej
pracy zawodowej wykorzystuje program GeoGebra.