Ćwiczeniobook. Ćwiczenia dla dzieci z symptomami dyskalkulii

Autor

Cena: 49,00 zł

Matematyka, którą uznaje się za królową nauk, nie zawsze jest najbardziej lubianym przedmiotem. Niektórzy uczniowie zdecydowanie są pasjonatami literatury lub mają artystyczną duszę. Jednak uczniowie z dyskalkulią, nie tylko mogą mieć problem z polubieniem matematyki, ale również w jej zrozumieniu i zapamiętaniu najważniejszych pojęć czy liczb. W ich wypadku jednak, nie wynika to z braku zaangażowania czy niechęci do przedmiotu – to wynik zaburzeń na tle neurologicznym.

Kluczową rolą nauczyciela jest pomoc takim uczniom przyswojenie materiału i wspieranie go w całym procesie szkolnej edukacji matematycznej. Jak to zrobić? Z jakich metod i technik edukacyjnych skorzystać? I jak ułatwić uczniowi z dyskalkulią naukę matematyki, by niepowodzenia nie ostudziły jego zapału? Na te i inne pytanie nie tylko odpowiada niniejsze opracowanie, ale oferuje skuteczne narzędzia, które pomogą walczyć z zaburzeniem!

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Czym jest dyskalkulia?
 • Co jest przyczyną dyskalkulii?
 • Jakie problemy przejawia uczeń z dyskalkulią?
 • Jak rozpoznać dyskalkulię?
 • Jak pomóc uczniowi przezwyciężyć trudności i przyswoić materiał matematyczny?
 • Jak wspierać ucznia i motywować go do dalszych wysiłków?
 • Co zrobić, gdy uczeń z dyskalkulią się zniechęci?
 • Jakie ćwiczenia zaangażują ucznia do pracy?
 • Jak sprawić, że uczeń przestanie bać się matematyki?
 • Jak pokazać uczniowi zalety przedmiotu i wesprzeć jego pewność siebie?
 • Co zrobić, gdy uczeń nie czyni postępów matematycznych?
 • Jak uatrakcyjnić zajęcia matematyczne?

Opracowanie zawiera wiele ćwiczeń dostosowanych do problemu ucznia, a za pomocą ciekawych form, ilustracji i nietypowych zadań, wprowadzają go w trudny dla niego matematyczny świat. Ćwiczenia przeznaczone są dla uczniów klas wczesnoszkolnych, gdzie problemy dyskalkulii nie tylko się uwidaczniają, ale i rzutują na całym procesie edukacji dziecka. Dzięki wysiłkom autorów, nauczyciel ma ułatwione zadanie w kwestii planowania skutecznych zajęć, które niosą za sobą wiele pozytywnych rezultatów!