Darmowe

SELF-REG w praktyce

Jak pomóc uczniom rozpoznawać stresory i stosować strategie radzenia sobie z nimi?

Stres jest wszechobecny i dotyczy każdego. Niekiedy mogłoby się wydawać, że tylko osoby dorosłe, żyjące w sposób intensywny i wydajny są narażone na jego najsilniejsze działanie. Jednak dzieci także podlegają licznym stresorom, które oddziałują z niezwykłą siłą, wpływając na ich rozwój oraz edukację.

Self-reg to jedna ze skutecznych metod ułatwiająca radzenie sobie ze stresem, która skupia się na samoregulacji i wspieraniu umiejętnego zarządzania emocjami. Jak nauczyciel może ją zastosować podczas swoich zajęć i dostosować ją do potrzeb uczniów? Niniejsza pozycja szerzej omawia te aspekty, jednocześnie przybliżając tematykę zwalczania czynników stresogennych w środowisku dzieci. 

Fragment prezentowanego e-booka pochodzi z publikacji: Zarządzanie emocjami. Jak wspierać prawidłowy rozwój emocjonalno-społeczny ucznia?

Patroni

Z publikacji dowiesz się: 

  • Czym jest Self-reg?
  • Jak rozpoznać symptomy nadmiernego stresu wśród uczniów?
  • Jak zredukować stresory?
  • W jaki sposób budować wśród uczniów samoświadomość i strategię radzenia sobie ze stresem?
  • Jakie wyróżniamy obszary stresotwórcze?
  • Co może stać się powodem stresu u dziecka?
  • Jak nadmierny stres i napięcie wpłynie na rozwój i dorosłe życie dziecka?
  • Czy możliwe jest zniwelowanie wszystkich czynników stresogennych ucznia?

Metoda Self-reg jest szczególnie pożądana w środowisku uczniów, którzy bombardowani są licznymi stresorami, które wynikają z toku edukacji, środowiska, a także procesów dojrzewania. Warto podkreślić, że czynnikami stresogennymi nie są jedynie kartkówki czy sprawdziany, a u podstaw złego samopoczucia, przebodźcowania i nadmiernego pobudzenia może leżeć zupełnie inny obszar życia dziecka, który rzutuje na jego edukację. W jaki sposób rozpoznać dziedzinę i obszar stresorów oraz pomóc dziecku w pokonaniu trudności? Niezwykle ważne jest, by nauczyciel w pierwszej kolejności zadbał o własne samopoczucie i redukcję stresu, dlatego zapoznanie się z metodą Self-reg ma niebagatelnie korzystne rezultaty zarówno dla prowadzącego jak i ucznia.