Scenariusze zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Cena: 49,00 zł

Niepełnosprawność intelektualna wśród dzieci i młodzieży oddziałuje na ich postrzeganie świata, kontakty międzyludzkie oraz rozumienie własnych emocji. Terapia wspomagająca rozwój intelektualny jest kluczem do samodzielności i stosunkowo normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rehabilitanci zapewne z radością przyjrzą się niniejszemu opracowaniu, które zostało stworzone z myślą o dzieciach, które potrzebują wsparcia rozwojowego.

Książka zawiera rozmaite scenariusze wspierające rozwój emocjonalny oraz kształtujące asertywność. Skierowane są do dzieci i młodzieży o lekkim oraz umiarkowanym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Scenariusze można w łatwy sposób modyfikować i dostosowywać do potrzeb dziecka, dzięki czemu będą nieodłącznym elementem rehabilitacyjnym przez bardzo długi czas.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Jak pomóc dziecku rozumieć własne emocje?
 • Jak pomóc rozpoznawać emocje innych osób?
 • Dlaczego ważna jest przyjaźń?
 • Jak znaleźć dobrego przyjaciela?
 • Jak być asertywnym i nauczyć się odmawiać?
 • Jak interpretować mimikę twarzy?
 • Jak odczytać emocje na podstawie wydarzeń i sytuacji?
 • Jak praktycznie asymilować wiedzę?
 • Jak opisać i przedstawić samego siebie?
 • Jak analizować i rozpoznawać zmiany zachodzące w przyrodzie?
 • Jak pracować w grupie?
 • Jak szkolić swoje umiejętności i pokonywać trudności?
 • Jak nauczyć się wypowiadania pełnym zdaniem i przekazać prawidłowo swoje myśli oraz uczucia?

Opracowanie uwzględnia zajęcia indywidualne i grupowe. Każdy rozdział zawiera dokładne informacje dotyczące celu zajęć, ich formy oraz narzędzi edukacyjnych niezbędnych do wykonania ćwiczeń. Liczne rebusy, ilustracje i wycinanki w łatwy sposób przedstawiają i przekazują skomplikowaną wiedzę. Emocje nie są niekiedy łatwe do zdefiniowana, a osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą mieć z tym szczególne trudności. Scenariusze w przystępny sposób przedstawiają świat emocji, dzięki czemu dziecko bez trudu będzie w stanie zrozumieć swoje uczucia, co przełoży się na jego rozwój intelektualny.