Awans zawodowy nauczyciela. Nauczyciel stażysta

Poradnik dla nauczyciela

Cena: 19,90 zł

Zaloguj się

Poradnik dla nauczyciela stażysty zawiera szczegółowy opis postępowania w procedurze awansu zawodowego na kolejny stopień. Przystępnie wyjaśnione kolejne kroki poparte są odpowiednią podstawą prawną.

Patroni

Dzięki tej publikacji:

• Zyskasz wiedzę, jak przeprowadzić krok po kroku całą procedurę awansu, i dotrzymasz wszystkich obowiązujących terminów.

• Otrzymasz niezbędne wzory dokumentów przygotowane zgodnie z najaktualniejszym stanem prawnym, gotowe do wypełnienia i przekazania właściwym organom.

• Z łatwością przygotujesz plan rozwoju zawodowego w oparciu o gotowy formularz i wskazówki zawarte w poradniku.

• Będziesz mieć pewność, że do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego dołączone zostały wszystkie wymagane przepisami dokumenty.

• Upewnisz się, że decyzja o nadaniu stopnia awansu została wydana z zastosowaniem właściwych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.