Zajęcia rewalidacyjne

Usprawnienie procesów motoryczno-poznawczych

Autor

Cena: 49,00 zł

Dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o specjalnym toku kształcenia wymagają szczególnego i troskliwego podejścia edukacyjnego. Należy zadbać o ich całościowy rozwój i dostosowanie społeczne. Im wcześniej zostaną podjęte działania rewalidacyjne, tym większe są szanse dziecka borykającego się z niepełnosprawnością, na samodzielne i bardziej satysfakcjonujące życie.

Niniejsze scenariusze mają na celu usprawnienie najmniej zaburzonych funkcji psychofizycznych dziecka, kompensowanie dysharmonii rozwojowych, korektę i wyrównanie zaburzonych funkcji oraz eliminowanie przyczyn zaburzeń. Scenariusze są zrozumiałe, przyjemne w odbiorze i atrakcyjne dla dzieci, wykorzystując ilustracje, kolorowe obrazki, zagadki, wycinanki. Te ciekawe zadania, zgromadzone w jednym miejscu, pobudzają wszystkie zmysły dziecka.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Jak usprawnić funkcje wzrokowe dziecka w zakresie: spostrzegania, pamięci wzrokowej, syntezy i analizy wzrokowej?
 • Jakie ćwiczenia sprzyjają koordynacji wzrokowo-ruchowej?
 • Jak doskonalić koncentrację uwagi?
 • Jak doskonalić orientację przestrzenną?
 • Jak zapewnić poczucie bezpieczeństwa podczas zajęć?
 • Jak rozwijać umiejętności celowego działania?
 • Jak utrwalić nazw figur geometrycznych?
 • Jak doskonalić techniki liczenia?
 • Jak zaspokoić potrzeby sukcesu?
 • Jak usprawnić umiejętności manualne?
 • Jak skutecznie rozwijać spostrzegawczość?
 • Jak wyrównać szanse edukacyjne zróżnicowanej grupie dzieci o różnym natężeniu niepełnosprawności?
 • Jak uwzględniać w procesie edukacyjnym indywidualne umiejętności i ograniczenia dziecka?
 • Jak zachęcać i umiejętnie chwalić?
 • Jakie cele wyznaczać?

Dzieci z niepełnosprawnościami powinny mieć jak najlepsze możliwości, by “dogonić” edukacyjnie swoich zdrowych rówieśników. Odpowiednie podejście, zachęta motywacyjna oraz uwzględnienie ograniczeń i możliwości dziecka przyniesie wspaniałe rezultaty. Przede wszystkim wpłynie na emocjonalnie- psychiczną strukturę dziecka, pokazując mu, że ciężka praca, determinacja i wysiłek się opłaca, a najwięcej korzyści odniesie ono samo.