Ewa Brzozowska-Wicherek

doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.