Dorota Kamień

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Zakład Lekkoatletyki.