Logorytmika

Cena: 49,00 zł

Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale wpływa na rozwój dzieci, a szczególnie na ich rozwój mowy.

Z myślą o wspomaganiu strefy słuchowej oraz ruchowej, przygotowano niniejsze karty zadań, które uwzględniają wszelkie zagadnienia związane z logorytmiką. Wady wymowy i zaburzenia słuchu mogą wystąpić u dzieci w okresie przedszkolnym, ale zaplanowana i celowana terapia logopedyczna może bardzo szybko wyrównać braki małego pacjenta.

Autorka opracowała praktyczne ćwiczenia, które zapewniają równomierny rozwój, korygują wady wymowy i angażują ruchowo. Ćwiczenia uwrażliwiają dzieci na elementy muzyczne tj. rytm, dynamikę, tempo i melodię, zapewniając nie tylko terapię, ale i świetną zabawę. Zestaw kart pracy stanowi pomoc dydaktyczną dla specjalistów i inspirację dla rodziców, którzy w środowisku domowym kontynuują pracę terapeutyczną.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak wypracować poczucie rytmu u dziecka?
  • Jak usprawnić koordynację słuchowo-ruchową?
  • Jak uwrażliwić dziecko na wrażenia akustyczne?
  • Jak utrwalić prawidłową wymowę głosek s, sz?
  • Jak stworzyć przyjazną atmosferę podczas zajęć z przedszkolakiem?
  • Jak wypracować szybką reakcję psychoruchową na określone sygnały?
  • Jak zachęcić przedszkolaka do pełnego zaangażowania podczas wykonywania ćwiczeń?
  • Jak rodzice mogą prowadzić zajęcia w środowisku domowym? Jak poprawić koncentrację uwagi dziecka?
  • Jak pomóc dziecku w zapamiętywaniu piosenek, wierszyków i rymowanek?

Każda karta pracy na samym początku określa główny cel ćwiczenia, metody pracy i niezbędne pomocne dydaktyczne. Całość zadań wpływa na umiejętności motoryczne i grafomotoryczne, a liczne oraz niezwykle zróżnicowane zabawy ożywią zajęcia terapeutyczne i ośmielą dzieci do pełnej i zaangażowanej współpracy. Bogate ilościowo, kolorowe obrazki i rysunki pobudzą wyobraźnię dziecka, a dodatkowo ich forma ma oddziaływać na jego orientację przestrzenną, co przełoży się na jego dalszy rozwój edukacyjny.

Zadania uwzględniają pracę indywidualną i w grupie.