Ćwiczenia logopedyczne wspomagające terapię dziecka z kappacyzmem

Karty pracy

Cena: 29,00 zł

Nieprawidłowe wymawianie głoski k nazywane jest kekaniem lub kappacyzmem. Niekiedy rodzice ignorują objawy wady wymowy, sądząc, że minie sama wraz z dorastaniem.

Niestety w wielu przypadkach problem może się pogłębić, a słowo “tura” zamiast “kura” nie będzie brzmieć uroczo w ustach kilkulatka.

Co zatem zrobić, gdy w przypadku naszej pociechy uwidoczni się kappacyzm? Prócz pomocy logopedycznej niezbędne okażą się narzędzia dydaktyczne. Niniejsze karty pracy to przemyślanie dobrane gry, zabawy i łamigłówki, które w przyjemny sposób uczą poprawnej wymowy oraz ją utrwalają. Ponadto zróżnicowane ćwiczenia i ich forma sprzyjają rozwijaniu kreatywności, wyobraźni, umiejętności motorycznych i grafomotorycznych, dzięki czemu dziecko jest skupione i zmotywowane przy każdych zajęciach logopedycznych.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak poprawnie wymawiać głoskę k w wyrazach, sylabach i zdaniach?
  • Jakie ćwiczenia pomogą prawidłowo artykułować głoskę k?
  • Jak wymawiać k w izolacji?
  • Jak pobudzać wyobraźnię dziecka w czasie ćwiczeń?
  • Jak usprawnić mięśnie apartu mowy?
  • Jak zachęcić dziecko do wspólnych zajęć?
  • Jak wprowadzić ćwiczenia z karty do zajęć dnia codziennego?
  • Jak kształtować logiczne myślenie dziecka i jego umiejętności grafomotoryczne?

Karty zadań skierowane są do dzieci wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego, a ich bogaty asortyment zadań przypadnie do gustu zarówno chłopcom jak i dziewczynkom. Ćwiczenia uczą samodzielnego działania, ale często angażują osobę prowadzącą – w postaci rodzica lub logopedy – do wspólnej zabawy. To znacząco podnosi wartość terapeutyczną i pomaga w nawiązaniu lepszego kontaktu z dzieckiem.

Prócz samej prawidłowej wymowy głoski k dziecko poszerza zasób swojego słownictwa i oswaja się z problematyczną głoską w różnej formie jej występowania. Dzięki krótkiej i nieskomplikowanej treści zadań, dzieci z ADHD lub bardzo żywiołowe i niecierpliwe z większym entuzjazmem przystąpią do zajęć.