Rozszczep wargi i/lub podniebienia

Karty pracy

Cena: 29,00 zł

Publikacja „Rozszczep wargi i/lub podniebienia” uwzględnia fakt, iż dziecko z tą wadą powinno być od początku objęte terapią logopedyczną! W książce znajdziesz więc zarówno ćwiczenia dla najmłodszych, jak i dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym. Jest to więc pozycja uniwersalna, niezbędna dla logopedy, który w temacie rozszczepu czuje się niepewnie.

Rozszczep wargi i podniebienia to najczęstsza wada występująca w okolicy szczęki. Może ona skutkować zaburzeniami rozwoju mowy już od najmłodszych lat, a także zaburzonym torem oddechowym, rynofonią, palatolalią, ale przede wszystkim problemami psychicznymi wynikającymi z poczucia odrębności. Odpowiednio dobrane dla każdego wieku ćwiczenia wspomogą i skorygują umiejętności komunikacyjne dziecka, a także uzupełnią leczenie przez innych specjalistów.

Patroni

Z tej publikacji dowiesz się:

  • Czym różni się leczenie rozszczepu wargi i podniebienia u niemowląt, małych dzieci i starszych dzieci?
  • W jaki sposób dobrać ćwiczenia odpowiednio do wieku?
  • Co zrobić, by usprawnić narządy mowy dziecka?
  • W jaki sposób możemy uczyć dziecko prawidłowego toru oddechowego, tak ważnego u dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia?
  • Co możemy zrobić, by utrwalać nabyte już umiejętności związane z prawidłową wymową oraz strukturami gramatycznymi?
  • W jaki sposób rozwijać percepcję słuchową, szczególnie u dzieci z zaburzeniami słuchu?
  • Jak przy okazji ćwiczeń logopedycznych usprawniać dziecko manualnie?

Publikacja zawiera 15 kart pracy: 3 dla niemowląt i małych dzieci, 9 dla dzieci w wieku przedszkolnym i 3 dla dzieci w wieku szkolnym. Każda karta oznaczona jest specjalnym piktogramem.

Znajdziesz tu takie zadania, jak: układanie zdań z rozsypanki wyrazowej, ćwiczenia oddechowe, naśladowanie różnych dźwięków, memory – gra pamięciowa oraz układanie puzzli. Na końcu publikacji znajduje się miejsce na notatki, gdzie możemy notować spostrzeżenia, a także informacje o „kamieniach milowych” i postępach dziecka.