Atrakcyjne zajęcia wyrównawcze i świetlicowe

Scenariusze zajęć dla dzieci w klasach I-III

Cena: 79,00 zł

Odkryj scenariusze zajęć wyrównawczych, które kształtują kompetencje uczniowskie w trzech głównych obszarach: polskim, matematyce i przyrodzie. Dzięki zawartych w publikacji kartach pracy dzieci nabywają umiejętności pożądane na kolejnych etapach edukacji wczesnoszkolnej. Utrwalają poznane wcześniej zasady gramatyczne i ortograficzne oraz zdolności mnożenia liczb w zakresie 100. Wspólnie z opiekunem odkrywają również tajemnice naukowe dzięki atrakcyjnym eksperymentom i zabawom przyrodniczym.

Publikacja w przystępny sposób prezentuje metody praktycznego działania,które dodatkowo zachęcają uczniów do bycia aktywnym na lekcji.

Dzieci uczą się podczas zajęć współpracy w grupie, która oparta jest na nauce przez zabawę i wykorzystywanie różnych form działalności dziecka np. ruch, rysowanie, mówienie, pisanie.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak zachęcić uczniów do czytania i pisania?
  • Jak budować poczucie bezpieczeństwa, radości i wzajemnego zaufania w czasie wykonywania zadań?
  • Jakie metody i techniki pracy warto wykorzystywać podczas zajęć z dziećmi?
  • Jak rozwijać w uczniach zdolność do logicznego myślenia?
  • W jaki sposób tworzyć zajęcia kształtujące umiejętności pracy w grupie?
  • Jak rozwijać spostrzegawczość i zdolność do krytycznego myślenia?
  • Jak wdrożyć podczas zajęć metody: praktycznego działania, aktywizujące i problemowe?
  • Jak eliminować trudności związane z nauką poprzez atrakcyjne eksperymenty i zabawy?

Pozycja zapewnia narzędzia aktywizujące ucznia, wprowadzając elementy zabawy, aktywności ruchowej i plastycznej, dzięki czemu angażuje dziecko w proces nauki. Dodatkowo sprzyja zapamiętywaniu i lepszemu rozumieniu treści oraz daje możliwość pracy samodzielnej wspieranej przez nauczyciela.

Atrakcyjne zajęcia wyrównawcze i świetlicowe. Scenariusze zajęć dla dzieci w klasach I-III doskonale sprawdzi się jako narzędzie wspomagające proces nauczania, z którego mogą również aktywnie korzystać rodzice, wspierając dzieci w wykonywaniu poszczególnych zadań.