Utrzymanie dyscypliny w klasie nie zawsze jest proste. Buntownicze zachowanie, wulgarny język, stosowanie przemocy czy niedostosowanie społeczne to tylko niektóre z wyzwań wychowawczych, z jakimi muszą radzić sobie nauczyciele.

Książki zostały przegotowane z myślą o nich, aby pomóc im wywiązać się ze swojej roli jak najlepiej i sprostać wyzwaniom. Prócz ogólnych wskazówek, opracowania zawierają scenariusze zajęć oraz scenariusze spotkań z problematycznym uczniem. Mają one na celu zdefiniować główny problem wychowanka oraz wskazać mu prawidłowe wzorce zachowań.

Opracowania zawierają arkusze pracy z uczniem, uwzględniając ankiety, scenariusze i kontrakty. Każdy z nich jest szczegółowo rozbudowany i skupia się na poszczególnych elementach nieprawidłowego zachowania tj. wagarowania, wulgarnej mowy, niesubordynacji i wielu innych.

Książki zawierają również materiały dla uczestników, takie jak: postępowanie wobec różnych form agresji i przemocy, dzienniczek wychowawcy klasy, arkusz obserwacji ucznia-sprawcy przemocy, arkusz obserwacji ucznia-ofiary przemocy, kontrakt dla ucznia-sprawcy przemocy i jego rodziców oraz działania interwencyjne i korekcyjne wobec uczniów-sprawców, prowadzone przez instytucje pozaszkolne.

Z pakietu publikacji dowiesz się:

 • Jak utrzymać dyscyplinę w klasie?
 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami i kształtować kulturę osobistą uczniów?
 • Jak zawierać kontrakty w klasie?
 • Jakie sposoby praktykować na trudne zachowania uczniów?
 • W jaki sposób wykorzystać scenariusze zajęć wychowawczych?
 • W jaki sposób wykorzystać scenariusze spotkań indywidualnych z uczniami?
 • W jaki sposób praktykować arkusze obserwacji i ankiety dla uczniów?
 • W jaki sposób wykorzystać scenariusze zajęć warsztatowych i spotkań interwencyjnych?
 • W jaki sposób wykorzystać narzędzia do autoanalizy?
 • Jak praktykować wzory i przykłady kontraktów klasowych/indywidualnych?
 • Jak przeciwdziałać przemocy w szkole?
 • Jak zapobiegać zachowaniom agresywnym wśród Twoich uczniów, a także jak interweniować w sytuacjach kryzysowych?
 • Co zrobić, gdy już doszło do aktu przemocy?
 • Jak pracować ze sprawcą, ofiarą i świadkiem zdarzenia?
 • Jak obronić się przed agresją ze strony uczniów?
 • W jaki sposób radzić sobie z agresją podczas zajęć lekcyjnych?
 • Jakie są typy ofiar i świadków przemocy?