Ochrona sygnalistów

Analiza przepisów i nowe wytyczne dla polskich placówek edukacyjnych

Cena: 39,00 zł

E-book „Ochrona sygnalistów. Analiza przepisów i nowe wytyczne dla polskich placówek edukacyjnych” to niezbędna publikacja dla dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz prawników. Dzięki niemu zyskasz pełne zrozumienie nowych przepisów oraz dowiesz się, kto może zostać sygnalistą.

Publikacja oferuje praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania systemów ochrony sygnalistów, co pozwoli na skuteczne zabezpieczenie pracowników przed działaniami odwetowymi, zapewniając zgodność z przepisami prawa i minimalizując ryzyko sankcji prawnych tym samym, zwiększając bezpieczeństwo w placówce.

To doskonałe narzędzie, które pomoże w przygotowaniu placówki na przyszłe zmiany legislacyjne, dzięki czemu zawsze będziesz na bieżąco z najnowszymi wytycznymi.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

1. Jakie są wymogi dotyczące przyjęcia regulacji prawnych związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa Unii?

2. Jakie osoby mogą zostać objęte ochroną oraz jakie rodzaje naruszeń prawa mogą być zgłaszane?

3. Jak wygląda procedura zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych?

4. Jak przebiega procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych, zewnętrznych i publicznych?

5. Czy sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego?

6. Kiedy i jak można dokonać publicznego ujawnienia naruszenia, zachowując ochronę prawną?

7. Jak prawidłowo przyjmować zgłoszenia, nawet te anonimowe?

8. Jakie są warunki korzystania z ochrony przez sygnalistów?

9. Jaki jest zakres ochrony sygnalistów zgodnie z dyrektywą i polskim projektem ustawy?

10. Jakie działania mogą być uznane za odwetowe?

11. Jak przebiega proces rejestracji zgłoszeń i przechowywania danych?

12. Jakie informacje muszą być zawarte w rejestrze i jak długo muszą być przechowywane?

13. Jakie dane są niezbędne do przyjęcia zgłoszenia i jakie muszą zostać usunięte, jeśli są bez znaczenia?

14. W jakich przypadkach (na podstawie przykładów) sygnalista może zostać objęty ochroną w praktyce?