Darmowe

Jak wykorzystać potencjał złości?

Złość to dość problematyczna emocja, która silnie oddziałuje na nas samych oraz na nasze otoczenie. Okazuje się jednak, że można wykorzystać jej potencjał tj. sygnalizowanie potrzeb, pragnień i zagrożeń, jednocześnie nie narażając się na jej destrukcyjny wpływ.

W jaki sposób?

Niniejszy fragment e-booka wskazuje jak zapanować nad tą gwałtowną emocją, jak odczytać jej przekaz i informację, a także wyrażać złość w akceptowalny dla otoczenia sposób. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza wśród najmłodszych, którzy nie są w stanie jeszcze w pełni panować nad swoimi emocjami – zwłaszcza tymi trudnymi. Wskazuje jak dorośli i nauczyciele mogą wspierać dzieci w chwilach złości oraz jakie metody wyciszające mogą pomóc zmniejszyć jej intensywność czy nieprzewidywalność. Fragment niniejszego opracowania pochodzi z czasopisma „Życie szkoły”.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Czym jest złość?
  • Czy życie bez złości byłoby lepsze i łatwiejsze?
  • Jaki potencjał skrywa złość?
  • Kiedy pojawia się złość?
  • Jakie są typy/sposoby wyrażania złości?
  • Jak radzić sobie ze złością?
  • Jak reaguje nasze ciało pod wpływem złości?
  • Jak wyrazić co czujemy w danym momencie?
  • Jakie techniki pomogą walczyć z wybuchami niekontrolowanej złości?
  • Jak nauczyć się samokontroli?

Dzieci często wyrażają swoją złość w sposób spontaniczny i niekontrolowany – to od dorosłych zależy, jak szybko opanują umiejętności kontroli nad emocjami i wskażą im najlepszą ku temu drogę. Prezentowana pozycja podpowiada, w jaki sposób reagować na gwałtowny wybuch emocji u dzieci, jak wspierać wyciszanie złości i jak nauczyć dziecko samokontroli, dzięki której stanie się Panem swoich emocji, a nie odwrotnie.

Przejrzysty charakter informacji i konkretne metody zapobiegawcze ułatwiają przekazywanie wiedzy uczniom, a także podnoszą walory wychowawcze pedagogów, co korzystnie wpłynie na proces kształcenia dzieci oraz przyczyni się do przyjacielskiej relacji z wychowankami.