Gazetki ścienne do pobrania. Muzyka, teatr i film

Materiały dla nauczyciela

Cena: 19,90 zł

Zaloguj się

Gazetki z obszaru muzyki, teatru i filmu do pobrania i wydrukowania.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

• Atrakcyjnie opracowane gazetki w formie pdf do natychmiastowego wydrukowania i wywieszenia w widocznym miejscu w gablotach szkolnych, na tablicy informacyjnej w klasie, bibliotece.

• Każda gazetka obejmuje 4-5 stron

• W każdej gazetce krótki życiorys osoby, ciekawostki z życia i dotyczące twórczości, powiązane dzieła i utwory

• Ciekawa forma urozmaicenia zajęć zarówno w klasie jak i zdalnie

• Z materiałów możesz skorzystać przy tworzeniu prezentacji multimedialnych – wystarczy wkleić je w wybrane miejsce prezentacji