Pakiet dokumentów

Dokumenty dla dyrektorów szkół

Cena: 59,00 zł

Patroni

Pakiet publikacji to niezbędnik każdego dyrektora szkoły w formie praktycznych e-narzędzii, zawierających zestaw dokumentów na temat podsumowania nadzoru pedagogicznego, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspomagających zarządzanie finansami i majątkiem w szkole.

W pakiecie e-dokumentów dyrektor znajdzie m.in. gotowe sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2021/2022 w podziale na typ placówki, pakiet arkuszy kontrolnych m.in. WSO, współpracy z rodzicami czy oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom.

Dzięki specjalnie przygotowanym kwestionariuszom i profesjonalnym formularzom uzyskasz narzędzia do przeprowadzenia diagnozy wychowawczo-profilaktycznej w szkole, dowiesz się jak przygotować wniosek dla indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia z zespołem Aspergera, uzyskasz niezbędne wnioski dla rodziców i uczniów związane z objęciem pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz poznasz praktyczne techniki relaksacyjne, które można wykorzystać do pracy z uczniami nieradzącymi sobie ze stresem. Publikacja w holistyczny sposób podchodzi to tematu zdrowia psychicznego, dbając i monitorując o dobrostan psychiczny ucznia przy bezpośrednim kontakcie i współpracy z rodzicami.

Dokumentacja z zakresu zarządzania finansami i majątkiem w szkole zawiera gotowy zbiór dokumentów z najbardziej aktualnymi danymi i wnioskami, ułatwiających podsumowanie pracy w szkole.

Z pakietu publikacji dowiesz się:

  • Jakie są zasady regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole,
  • Jakie są zasady gospodarowania składnikami rzeczowymi mienia ruchomego,
  • W jaki sposób przygotować procedurę kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych,
  • Jak poprawnie przygotować oświadczenie o odpowiedzialności materialnej nauczyciela biblioteki szkolnej,
  • Jak napisać wniosek o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły,
  • Jak należy formułować pytania i na co warto zwrócić uwagę badając zdrowie psychiczne uczniów,
  • Jak stworzyć sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny2021/2022,
  • W jaki sposób oceniać przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki,
  • Jak oceniać efektywność pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom,
  • Jak przyjmować uczniów i pracowników z Ukrainy do szkół i przedszkoli