Procedury i dokumentacja dyrektora awansującego się

Poradnik dla dyrektora

Cena: 19,90 zł

Zaloguj się

Procedura awansu zawodowego nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora to złożony proces. W ostatnich latach procedura ta ulegała pewnym zmianom.

Patroni

Dzięki tej publikacji:

• Zyskasz wiedzę, jak przeprowadzić krok po kroku całą procedurę awansu i dotrzymasz wszystkich obowiązujących terminów.

• Otrzymasz niezbędne wzory dokumentów przygotowane zgodnie z najaktualniejszym stanem prawnym, gotowe do wypełnienia i przekazania właściwym organom.

• Dowiesz się co jest warunkiem nadania nauczycielowi pełniącemu funkcję dyrektora stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

• Przedłożysz komplet dokumentacji potwierdzającej dorobek zawodowy