Życie, co to takiego?

Cena: 41,90 zł

Dzieci często zadają pytania mające naturę pytań filozoficznych. Dlaczego ludzie umierają? Dlaczego muszę słuchać rodziców? Dlaczego na świecie są wojny? Wobec takich pytań dorośli niejednokrotnie czują się bezradni. Nie wiedzą, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi na trudne tematy, co im odpowiadać. Bo też czy istnieją jednoznaczne odpowiedzi?

Seria DZIECI FILOZOFUJĄ skonstruowana jest w formie rozmowy dzieci i dorosłych. Wykorzystując naturalną prostotę dziecięcych pytań i odpowiedzi, książki te otwierają drzwi do odwiecznych filozoficznych problemów, takich jak znaczenie życia, etyka, emocje, tożsamość czy świadomość.

Każdy tom zawiera sześć ważnych pytań. Każde pytanie prowadzi do sześciu możliwych odpowiedzi, których mogłoby udzielić dziecko. Z kolei każda odpowiedź prowadzi do kilku nowych pytań, które w jakiś sposób podważają wcześniejszą odpowiedź. A wszystko to w odniesieniu do codziennego życia dziecka.

Patroni

Dzięki tej publikacji dzieci rozważą następujące pytania:

  • Czy będziesz kiedyś mistrzem?
  • Dlaczego życie bywa ciężkie?
  • Dlaczego istnieje człowiek?
  • Dlaczego i po co żyjemy?
  • Dlaczego umieramy?
  • Co może sprawić, że będziesz szczęśliwy?

Głębokie, poważne pytania o ludzką egzystencje zostały dopełnione charakterystycznymi ilustracjami opartymi na koncepcji żartu rysunkowego i pomagają spojrzeć na omawiany problem w sposób humorystyczny, delikatny, poetycki czy nawet nieco wywrotowy – wszak myślenie to świetna zabawa!