Z naturą za rękę – rola przyrody w kształtowaniu dojrzałości emocjonalnej dziecka

Cena: 49,00 zł

Jak zauważa sama autorka opracowania, kontakt z przyrodą jest tak samo ważny dla dziecka, jak zdrowe jedzenie czy spokojny sen. Dlaczego? Bo człowiek sam jest elementem świata przyrody. Obserwowanie zwierząt, roślin i tego, jak się zmieniają w zależności od sytuacji, czy pór roku może dawać wiele satysfakcji i zapewniać spokój emocjonalny.

Brak kontaktu z przyrodą może skutkować zaburzeniami emocjonalnymi, lękami, poczuciem frustracji, przytłoczenia i dodatkowo sprzyjać zaburzeniom koncentracji. Niestety wielu z nas mieszka w aglomeracjach miejskich, gdzie dominuje „betonizacja” i bezwzględne pozbywanie się zieleni. Z tego względu niezbędne jest, by zadbać o dobro dzieci i zapewnić im kontakt z naturą, dzięki której będą mogły kształtować swoją emocjonalną cząstkę. Scenariusze zajęć zawarte w opracowaniu, mogą pomóc dzieciom dostrzec piękno i zalety przyrody, która ma nieocenione znaczenie terapeutyczne.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Co to znaczy być w jedności z naturą?
 • Dlaczego człowiek potrzebuje kontaktu z przyrodą?
 • Jak przyroda wpływa na nas pod kątem terapeutycznym?
 • Jak przyroda wpływa na kontrolowanie układu nerwowego?
 • Jakie znaczenie ma przyroda w życiu dziecka?
 • Jak wpływa na nas brak przyrody?
 • Jak przeżywać przyrodę za pomocą zmysłów?
 • Jak przyroda wpłynie na wzmacnianie więzi społecznych?
 • Jak powinna wyglądać edukacja przyrodnicza w okresie przedszkolnym?
 • Jakie są cele edukacji przyrodniczej?
 • Jakie wyróżniamy formy i metody edukacji przyrodniczej?
 • Jak kształtować umiejętności rozumienia emocji, uczuć?
 • Jak kształtować świadome zachowania w kontakcie z przyrodą w sytuacjach planowanych oraz sytuacjach naturalnych?
 • Jak nauczyć dzieci rozpoznawania i nazywania zjawisk charakterystycznych dla poszczególnych pór roku?
 • Jak nauczyć dziecko dostrzegać subtelne zmiany zachodzące w przyrodzie?
 • Jak nauczyć szacunku do przyrody i nawyku jej ochrony?

Scenariusze zajęć podzielone zostały według grup wiekowych dzieci. Zawierają ćwiczenia ruchowe także w otoczeniu przyrody. Dzięki temu dzieci na „żywych przykładach” mogą analizować przekazywane informacje, co ułatwi im przyswajanie przyrodniczej wiedzy.