Darmowe

Scenariusz "Biedroneczki są w kropeczki... - wiosenna gramatyka"

Autor
Pobierz bezpłatnie

Scenariusz opiera się na metodach zajęć praktycznych, bazujących na nauce poprzez zabawę z wykorzystaniem różnych form działalności dziecka (ruch-rysowanie-mówienie-pisanie). Scenariusz zachęca do zabaw ruchowych i relaksacyjnych.
Wszystkie scenariusze zostały dostosowane do umiejętności uczniów na I etapie edukacyjnym i zawierają niezbędne wskazówki odautorskie.
Wprowadzenie do zajęć elementów zabawy, aktywności ruchowej i plastycznej aktywizuje dziecko i wzmacnia jego edukację. Bawiąc się, dziecko wykonuje poszczególne ćwiczenia indywidualnie. Zaproponowane ćwiczenia pozwalają na pracę indywidualną lub grupową, przy pomocy/ wsparciu nauczyciela lub opiekuna, np. rodzica. W pracy ważne jest pozytywne motywowanie i zachęcania dziecka do podejmowania aktywności, stworzenie mu odpowiedniej atmosfery oraz podkreślanie jego wysiłku i nagradzanie za każde wykonane zadanie.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak rozwijać i doskonalić mowę dziecka?
  • W jaki sposób wzbogacić słownictwo?
  • Jakimi metodami zachęcić do czytania i pisania?
  • Jak utrwalić poznane zasady gramatyczne i ortograficzne?
  • W jaki sposób rozwijać poczucie bezpieczeństwa, radości i wzajemnego zaufania w czasie wykonywania zadań?
  • Jak wzmacniać mocne i słabe strony dziecka?

Współpraca uczeń – nauczyciel, dziecko – rodzic bazuje przede wszystkim na zadaniach dotyczących czytania ze zrozumieniem, uzupełniania tekstu, odpowiadania na pytania, aktywnego uczestniczenia w zajęciach, współpracy z nauczycielem/opiekunem, a także samodzielnej pracy.
Zachęcamy do wydrukowania kart pracy.

Pomoce dydaktyczne, potrzebne do przeprowadzenia zajęć: karty pracy, nożyczki, tekturka, pinezka, korek, kolorowe kredki, ołówek, długopis, opisy zabaw i ćwiczeń, minki do ewaluacji.

Źródło: „Pakiet pomysłów na wiosenne zajęcia z dziećmi. Scenariusze zajęć polonistycznych, matematycznych i przyrodniczych z inspirującymi eksperymentami naukowymi dla uczniów klas I–III? O tożsamości i tolerancji w przedszkolu”, ebook w całości dostępny jest tutaj: https://www.literka.pl/produkt/pakiet-pomyslow-na-wiosenne-zajecia-z-dziecmi-secenariusze