Darmowe

Scenariusz "Biedroneczki są w kropeczki... - wiosenna gramatyka"

Autor

Dostęp do treści, tylko dla zalogowanych użytkowników

Zaloguj się, aby mieć dostęp do materiałów

Zaloguj się

Scenariusz opiera się na metodach zajęć praktycznych, bazujących na nauce poprzez zabawę z wykorzystaniem różnych form działalności dziecka (ruch-rysowanie-mówienie-pisanie). Scenariusz zachęca do zabaw ruchowych i relaksacyjnych.
Wszystkie scenariusze zostały dostosowane do umiejętności uczniów na I etapie edukacyjnym i zawierają niezbędne wskazówki odautorskie.
Wprowadzenie do zajęć elementów zabawy, aktywności ruchowej i plastycznej aktywizuje dziecko i wzmacnia jego edukację. Bawiąc się, dziecko wykonuje poszczególne ćwiczenia indywidualnie. Zaproponowane ćwiczenia pozwalają na pracę indywidualną lub grupową, przy pomocy/ wsparciu nauczyciela lub opiekuna, np. rodzica. W pracy ważne jest pozytywne motywowanie i zachęcania dziecka do podejmowania aktywności, stworzenie mu odpowiedniej atmosfery oraz podkreślanie jego wysiłku i nagradzanie za każde wykonane zadanie.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak rozwijać i doskonalić mowę dziecka?
  • W jaki sposób wzbogacić słownictwo?
  • Jakimi metodami zachęcić do czytania i pisania?
  • Jak utrwalić poznane zasady gramatyczne i ortograficzne?
  • W jaki sposób rozwijać poczucie bezpieczeństwa, radości i wzajemnego zaufania w czasie wykonywania zadań?
  • Jak wzmacniać mocne i słabe strony dziecka?

Współpraca uczeń – nauczyciel, dziecko – rodzic bazuje przede wszystkim na zadaniach dotyczących czytania ze zrozumieniem, uzupełniania tekstu, odpowiadania na pytania, aktywnego uczestniczenia w zajęciach, współpracy z nauczycielem/opiekunem, a także samodzielnej pracy.
Zachęcamy do wydrukowania kart pracy.

Pomoce dydaktyczne, potrzebne do przeprowadzenia zajęć: karty pracy, nożyczki, tekturka, pinezka, korek, kolorowe kredki, ołówek, długopis, opisy zabaw i ćwiczeń, minki do ewaluacji.

Źródło: „Pakiet pomysłów na wiosenne zajęcia z dziećmi. Scenariusze zajęć polonistycznych, matematycznych i przyrodniczych z inspirującymi eksperymentami naukowymi dla uczniów klas I–III? O tożsamości i tolerancji w przedszkolu”, ebook w całości dostępny jest tutaj: https://www.literka.pl/produkt/pakiet-pomyslow-na-wiosenne-zajecia-z-dziecmi-secenariusze