Darmowe

Przykłady ćwiczeń rozwijających umiejętność twórczego myślenia u uczniów

Kreatywność to umiejętność innowacyjnego myślenia, poza utartymi schematami. Osoby z tą cechą obdarzone są ciekawością świata, lepiej radzą sobie z rozwiązywaniem problemów i przeszkód, które napotykają na swojej drodze oraz wykazują większą pewność siebie.

Dzięki niniejszemu opracowaniu zyskasz praktyczne przykłady ćwiczeń, które wspomagają rozwój umiejętności twórczego myślenia wśród uczniów. Każda z prezentowanych zabaw dostosowana jest do poszczególnych przedmiotów. Ćwiczenia zawierają cele zajęć wraz z informacjami o potrzebnych materiałach, czasie przeznaczonym na wykonanie zadań wraz z krótkim opisem przebiegu zabawy.

Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci w wieku wczesnoszkolnym, którzy chcą rozwijać kreatywność u swoich podopiecznych już od najmłodszych lat.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Jak rozwijać kreatywność i twórcze myślenie?
 • Jak zachęcić dziecko do twórczego wykorzystywania materiałów?
 • Jak nauczyć dzieci współpracy w grupie?
 • Jak rozwijać wrażliwość słuchową podczas zajęć?
 • Jak rozbudzić w sobie wrażliwość? Jak kształtować płynne wypowiedzi?
 • Jak nauczyć dziecko kojarzenia informacji z różnych źródeł?
 • Jak rozwijać w uczniach umiejętność przewidywania przebiegu zdarzeń?
 • Jak zachęcić dziecko do twórczego przedstawiania omawianych treści?
 • Jak kształtować wśród uczniów biegłość twórczego rozwiązywania problemów?
 • Jak podnieść wiarę we własne możliwości?
 • Jakie zasady ustalone podczas zajęć zapewnią dobrą atmosferę i utrzymają dyscyplinę w klasie?

Ćwiczenia i zabawy są idealnym urozmaiceniem lekcji lub przerwy podczas monotonnych zajęć. Można je wykorzystać zarówno na zajęciach kółek zainteresowań, jak i w świetlicy szkolnej.

Zabawy rozwijają płynność i giętkość myślenia, niekonwencjonalne podejście do zadań oraz uczą oryginalnych sposobów wykorzystywania informacji. Dzięki temu uczeń zyskuje motywację do podejmowania samodzielnych prób, tym samym zwiększa się również jego samoocena.

Fragment publikacji pochodzi z e-booka: https://www.literka.pl/produkt/kreabook-rozwijanie-kreatywnosci-u-dzieci