(Z)rozumienie to podstawa

Ćwiczenia przygotowujące do matury w nowej formule

Cena: 29,00 zł

Zakuć – zdać – zapomnieć to częsty schemat jaki stosują uczniowie podczas przygotowań do egzaminów. Niestety takie podejście nie gwarantuje dobrych wyników, zwłaszcza na maturze. Niezbędne jest zrozumienie materiału, dzięki czemu nawet najtrudniejsze pytania i polecenia, staną się dla maturzysty łatwe do wyjaśnienia. Ponieważ praktyka czyni mistrza, przygotowując się do egzaminu dojrzałości, uczeń powinien regularnie ćwiczyć umiejętności analizowania tekstu, a następnie poprawność odpowiadania na stworzone do niego pytania.

Prezentowane ćwiczenia składają się z czterech zestawów, które odnoszą się między innymi do nurtów filozoficznych i ich zastosowania w różnych okresach historycznych lub kulturze człowieka. Dzięki temu maturzysta potrafi dostrzec jak jedno pojęcie może wiązać się z odmienną analizą w zależności od narzuconego przez autora tła.

Patroni

Opisywane ćwiczenia pomagają ćwiczyć umiejętności analizowania tekstu oraz prawidłowe formułowanie odpowiedzi. Pola na nie przeznaczone są zróżnicowanej wielkości, dając tym samym sygnał maturzyście, jak bardzo może rozwinąć argumentację oraz wnioski swojej pisemnej wypowiedzi.

Dodatkowo przy niektórych pytaniach uwzględniono punktację, która wskaże uczniowi ewentualne braki, swojej dedukcji lub innych elementów konstruujących wypowiedź. Zróżnicowane tematy i formy literackie znacznie uatrakcyjniają odbiór treści, a także przygotowują ucznia na każdy prawdopodobny scenariusz, jaki może pojawić się na egzaminie dojrzałości.

Nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy korzystając z ćwiczeń jako narzędzia przygotowującego uczniów do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu, z pewnością docenią jakość i formę opracowania, która tworzy spójną całość przygotowaną w 2023 roku. Korzystanie z najnowszych pomocy dydaktycznych nie tylko wspiera unikania rutyny nauczania, ale ułatwia nauczycielom nadążanie i wprowadzanie do procesu edukacyjnego najnowszych wytycznych ustalonych przez Ministerstwo Edukacji.