Terapia ręki

Ćwiczenia poprawiające sprawność ręki u dzieci

Cena: 29,00 zł

Dzięki rękom możemy szkolić umiejętności prawidłowego pisania, łapania czy trzymania przedmiotów, ale to nie wszystko. Ręce służą również do komunikacji i artykulacji, co dodatkowo podkreśla ich ważną rolę w życiu codziennym. Czasami jednak dochodzi do deficytów w obrębie funkcjonowania ręki – mogą być one drobne lub całkowicie prowadzić do niezdolności kontrolowania ruchów. W takich przypadkach niezbędna okazuje się fizjoterapia.

Niniejsza pozycja zawiera wiadomości i informacje z zakresu fizjoterapii rąk, przedstawia możliwe przyczyny i skutki zaburzeń funkcjonowania kończyn górnych oraz prezentuje praktyczne ćwiczenia wspierające walkę z deficytami. Zamieszczone w minibooku ilustracje i zdjęcia znacznie ułatwią wykonanie proponowanych ćwiczeń w prawidłowy i bezpieczny sposób.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

Jakie funkcje pełni kończyna góra?

Kiedy należy wdrożyć terapię ręki?

Jakie deficyty funkcjonowania kończyny górnej powinny być niepokojące?

Na czym polega terapia ręki u dzieci?

Na co należy zwracać uwagę podczas terapii?

Jakie ćwiczenia grafomotoryczne pomagają uzupełnić terapię usprawniającą?

Pogłębiające się deficyty w obszarze kończyn górnych nie tylko utrudnią codzienne funkcjonowanie dziecku, ale narażą je również na konsekwencje emocjonalno-społeczne. Wyśmiewanie, zaniżone poczucie własnej wartości i wycofanie to tylko niektóre z możliwych zagrożeń. Właśnie z tego powodu tak ważna jest regularna, indywidualnie dobra fizjoterapia, która może złagodzić lub całkowicie zniwelować dokuczliwe dysfunkcje. Na co jednak zwracać uwagę podczas fizjoterapii i jak kontynuować jej założenia w domu podpowiada niniejsza pozycja, która ma stanowić narzędzie dydaktyczne dla specjalistów, ale może również okazać się pomocą dla rodziców dzieci, wymagających regularnych ćwiczeń. Propozycja aż 23 ćwiczeń, opisanych w minibooku, może znacząco uatrakcyjnić zajęcia fizjoterapeutyczne i zwiększyć ich różnorodność.