Praktyczny przewodnik po nauce krytycznego myślenia

Zbiór najlepszych praktyk dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów

Cena: 29,00 zł

Jedną z niezwykle cennych kompetencji społecznych, jest krytyczne myślenie, zwane również refleksyjnym. Pozwala nam ono filtrować docierające do nas treści i poprzez głęboką analizę odróżniać rzeczowe, praktyczne oraz prawdziwe wiadomości, od tych wprowadzających w błąd. Z tego względu należy pomóc dzieciom rozwijać umiejętność krytycznego myślenia, dzięki któremu nie będą podatne na manipulacje, wpływy czy dezinformacje.

W jaki sposób to zrobić i od kiedy rozpocząć naukę tej praktycznej umiejętności, podpowiada niniejsza pozycja. Opracowanie podkreśla, że uczeń myślący to uczeń poszukujący satysfakcjonującej wiedzy, stale rozwijający się i dążący do dojrzałości. Dzięki temu będzie w stanie w dorosłym życiu podejmować trafne decyzje, podyktowane własnym tokiem myślenia i poglądami. Tak przygotowany do życia młody-dorosły będzie stanowił element silnego, świadomego i rozważnego społeczeństwa, do jakiego utworzenia powinni dążyć nauczyciele i pedagodzy.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jaką rolę w życiu człowieka odgrywa krytyczne myślenie?
  • Jak dokonać samoanalizy, która pozwoli lepiej zrozumieć siebie i innych?
  • Jak trafnie scharakteryzować ucznia myślącego krytycznie?
  • W jaki sposób promować krytyczne myślenie?
  • Jak organizować wydarzenia w obrębie szkoły lub klasy, które pomogą rozwijać krytyczne myślenie?

Krytyczne myślenie wspiera rozwój myślenia logicznego, a to z kolei ćwiczy umiejętności podejmowania trafnych decyzji czy szukania praktycznych rozwiązań. Bez krytycznego myślenia nie możemy mówić o byciu obiektywnym czy bezstronnym, a są to pożądane umiejętności, które pomagają nam zapanować nad emocjami i działaniem pod ich wpływem.

Ucząc dzieci na wczesnym etapie rozwoju tych zasad nauczą się one kulturalnych, ale asertywnych zachowań, które będą sprzyjać ich samodoskonaleniu i zadowoleniu z życia. Prócz tego będą potrafiły dokonać analizy porównawczej na podstawie zebranych informacji. Opracowanie zawiera karty pracy z pomysłowymi zadaniami, dzięki którym szlifowanie umiejętności społecznych, w tym krytycznego myślenia będzie łatwe i przyjemne.