Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?

Scenariusze zajęć i karty pracy. 3-6 lat

Cena: 49,00 zł

Dlaczego budowanie poczucia własnej wartości u dzieci jest takie ważne? Bo wpływa na ich rozwój – w każdym jego aspekcie –, postrzeganie świata, a także zdrowie psychiczne. Dzieci, które dorastają w poczuciu akceptacji dla samych siebie, lepiej znoszą porażki, szybciej adaptują się do zmian, a w dorosłym życiu podejmują trafniejsze decyzje. Jak zatem pomóc dziecku w budowaniu poczucia własnej wartości? Na to pytanie odpowiada niniejsza publikacja, która skupia się na praktycznym wprowadzeniu metod wspomagających dziecięcą samoakceptację.

Autor przygotował nie tylko zestaw rzetelnych i konkretnych informacji, ale zaprezentował również scenariusze zajęć, które zostały podzielone według kategorii wiekowej – od 3 do 6 lat, stanowiąc nieocenione narzędzie dydaktyczne dla pedagogów i nauczycieli.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak wspierać dziecko w budowaniu poczucia własnej wartości?
  • Jak pomóc dziecku przetrwać niepowodzenia i porażki?
  • Dlaczego okazywanie uczuć w sposób werbalny i niewerbalny jest takie ważne?
  • Jak powinna wyglądać nauka samodzielności?
  • Kiedy pozwolić dziecku na podejmowanie własnych decyzji?
  • Czym jest bajkoterapia i jak wspiera budowanie poczucia własnej wartości?
  • Samoakceptacja i tolerancja – jak wpływają na poczucie własnej wartości?
  • Czy zabawy relaksacyjnie wspierają budowanie poczucia własnej wartości?

Fundamenty poczucia własnej wartości powinny być postawione w jak najwcześniejszym dzieciństwie, dzięki czemu wraz z dorastaniem, dziecko łatwiej rozwinie samoakceptację i będzie bardziej świadome swoich możliwości czy ograniczeń. Dużą rolę w tym jakże ważnym zadaniu mają nauczyciele, którzy mogą dostrzec potencjał dziecka i w porozumieniu z opiekunami, dążyć do jego rozwoju. Scenariusze zajęć zawarte w publikacji wspierają cały proces budowania poczucia własnej wartości, a dzięki dokładnemu instruktażowi określającemu cel i metody pracy, każda z lekcji będzie ciekawa i niepowtarzalna.