Bajkoterapia jako metoda pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Cena: 34,90 zł

Publikacja to idealny zestaw gotowych scenariuszy zajęć z wykorzystaniem bajkoterapii dla nauczycieli i nauczycielek przedszkola, pedagogów oraz terapeutów pracujących z dziećmi. Dzięki książce pomożesz dzieciom poradzić sobie z trudnymi sytuacjami emocjonalnymi.

Bajkoterapia to świetna metoda udzielania wsparcia psychoterapeutycznego, szczególnie dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Lekturę e-booka polecamy wszystkim nauczycielom i nauczycielkom przedszkola, ale także rodzicom, którzy chcą wprowadzić bajki terapeutyczne do swojej skarbnicy zabaw. W publikacji omawiamy, czym różnią się bajki terapeutyczne od tradycyjnej literatury dziecięcej, kiedy stosować terapię poprzez czytanie bajek oraz jaka jest rola bajkoterapii w kształtowaniu rozwoju emocjonalnego dziecka. Ponadto proponujemy aż 9 gotowych scenariuszy zajęć dla dzieci w różnym wieku.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Czym różnią się bajki terapeutyczne od tradycyjnej literatury dziecięcej?
  • Jakie wspólne cechy posiadają bajki terapeutyczne?
  • Kiedy stosować terapię, podczas której czytamy dziecku bajki?
  • Jaka jest rola bajkoterapii w kształtowaniu rozwoju emocjonalnego dziecka?
  • W jaki sposób rozwijać u 3-latków percepcję wzrokowo-słuchową, umiejętność segregowania i kształtowanie logicznego myślenia?
  • W jaki sposób, dzięki bajkoterapii, uczyć dzieci współzawodnictwa?
  • Co możemy zrobić, by dziecko coraz lepiej skupiało swoją uwagę na wykonywaniu zadań?

W książce znajdziesz 9 gotowych scenariuszy zajęć – po 3 dla każdej grupy wiekowej wieku przedszkolnego, dzięki którym dziecko rozwija twórczą aktywność i wzbogaca swoją wiedzę na temat otaczającego świata. Każdy scenariusz jest dokładnie opisany, wyodrębniono w nim cele ogólne i szczegółowe, metody prowadzenia zajęć, formy (indywidualna lub zbiorowa), a także wypisano potrzebne pomoce dydaktyczne.

Oprócz tego w publikacji znajdziemy przykładowe pozycje bajek terapeutycznych – relaksacyjnych, psychoedukacyjnych i psychoterapeutycznych.