Uczeń zdolny - metody pracy

Cena: 49,90 zł

Uczeń zdolny to uczeń, który ma wysoki iloraz inteligencji, duże osiągnięcia, charakteryzuje go poznawczy niepokój, ma szereg nowych pomysłów i rozwiązań, które wychodzą poza schemat i nie boi się wyzwań.

Publikacja zawiera szereg wiadomości, które pomogą komunikować się z uczniem zdolnym i organizować jego edukację. Uświadamia nam, w jaki sposób może, a nawet powinna wyglądać droga nauczania takiego dziecka, co musimy wiedzieć w temacie trudności, na jakie możemy napotkać podczas pracy z uczniem zdolnym.

W książce pokazane są także metody pracy, które możemy wykorzystać, by wydobyć twórczy potencjał dziecka oraz prowadzić rzeczową współpracę z jego rodzicami.

Jest to pozycja przydatna szczególnie dla nauczycieli, którzy mają w swojej grupie uczniów wybitnie zdolnych i chcą poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie, by pomóc tym dzieciom odnaleźć się w grupie rówieśniczej.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Jak pracować z uczniem zdolnym?
 • Jak docenić jego potencjał?
 • W jaki sposób rozwijać jego pasje i zainteresowania?
 • Jak zmotywować go do działania?
 • Na jakie problemy może natrafić nauczyciel, pracując z uczniem utalentowanym?
 • Na co wskazują naukowcy, definiując osobowość dzieci uzdolnionych?
 • Jakie są poziomy uzdolnień ucznia zdolnego?
 • Jakie mity związane są z problematyką edukacji uczniów zdolnych?
 • Jakie trudności czekają na rodziców dziecka wybitnie zdolnego?
 • Jakie są koncepcje kształcenia utalentowanych dzieci?
 • Jakie ćwiczenia rozwijają zdolność i kreatywność uczniów?
 • Jak wygląda myślenie twórcze i czynniki tego typu myślenia?
 • Jak może wyglądać proponowana strategia postępowania w przypadku problemów z uczniem?

Znajdziesz tu także załączniki, takie jak: rozumienie pojęcia „uczeń zdolny”, diagnoza ucznia zdolnego – arkusz dla nauczyciela, przegląd wyników badań dotyczących funkcjonowania uczniów zdolnych, formy opieki nad uczniami zdolnymi, praca z uczniem zdolnym – wskazówki dla nauczycieli, instytucje działające na rzecz dzieci zdolnych, dziecko zdolne – wskazówki dla rodziców i „Na skrzydłach wyobraźni” – scenariusze zajęć warsztatowych.