Zajęcia z uczniami słabosłyszącymi

Cena: 49,00 zł

Aż około 20% dzieci w wieku od 6 do 19 lat, ma problemy ze słuchem. Nie wpływa to tylko na ich komfort codziennego życia, ale także na jego poznawanie, postrzeganie i interpretowanie. Prócz tego dzieci i młodzież cierpiące na zaburzenia słuchu mają znacznie gorsze wyniki w nauce, a co gorsza obniża się u nich sprawność wzrokowa, dotykowa oraz kinestetyczna.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest niezbędna dla ich poprawnego rozwoju. Powinna być również wzbogacona o odpowiednie metody edukacyjne i indywidualne podejście, uzależnione od stopnia czy nasilenia zaburzenia słuchu dziecka.

Niniejsze opracowanie zawiera gotowe scenariusze na etapie wczesnoszkolnym, etapie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, dzięki czemu dostosujesz swoje metody nauczania do każdego poziomu edukacji i przyczynisz się do wspomagania procesu edukacji dzieci słabosłyszących.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Jak szybko rozpoznać problem ucznia słabosłyszącego?
 • Jakie metody edukacyjne zastosować wobec uczniów słabosłyszących?
 • Jak wykorzystać przykładowe scenariusze i modyfikować je do potrzeb ucznia?
 • Jak doskonalić różnicowanie czuciowo-dotykowo-wzrokowe ucznia?
 • Jak uczyć czytania ze zrozumieniem uczniów mających problem ze słuchem?
 • Jak motywować do nauki ucznia słabosłyszącego?
 • Jak rozwijać analizę wzrokową ucznia?
 • Jak wzmacniać wiarę w swoje możliwości i pewność siebie?
 • Jak budzić uwagę słuchową?
 • Jak usprawnić pamięć słuchową?
 • Jak rozwijać słuch fenomowy?
 • Jak rozwijać ekspresję twórczą oraz wyobraźnię ucznia?
 • Jak doskonalić spostrzegawczość słuchową i wzrokową?

Każdy ze scenariuszy zawiera opis celu, metody wykorzystanej w schemacie, niezbędne pomoce i narzędzia dydaktyczne oraz czas trwania zajęć. Pomoże Ci to maksymalnie zwiększyć efektywność swoich zajęć i zapewnić ich odpowiedni odbiór. Ponieważ osoby cierpiące na zaburzenia słuchu często się dekoncentrują, scenariusze są niezwykle zróżnicowane i angażujące uwagę ucznia, by ten nie odczuwał monotonii zajęć.