Scenariusze do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną

Wyrażanie emocji oraz budowanie relacji społecznych

Cena: 49,90 zł

Publikacja zawiera ok. 100 stron autorskich, ciekawych, ale przede wszystkim sprawdzonych i dostosowanych podpowiedzi do wykorzystania podczas pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, a także uczniami ze spektrum autyzmu.

Jest to wartościowa propozycja dla każdego oligofrenopedagoga i terapeuty pracującego z dziećmi z niepełnosprawnościami!

Atrakcyjne i niepowtarzalne scenariusze zajęć pomogą Ci przeprowadzić konstruktywne lekcje oraz w prosty sposób nauczyć tego, co dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jest trudne. Uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z pojęciami dotyczącymi relacji społecznych, utrwalić zasady zachowania się w różnych miejscach oraz sytuacjach, a także uświadomić sobie potrzebę tych relacji – zarówno przyjacielskich, jak i innych.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • W jaki sposób wykorzystać autorskie, ciekawe, ale przede wszystkim sprawdzone i dostosowane podpowiedzi podczas pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim?
  • Jak rozpoznawać i wyrażać emocje, a także budować relacje społeczne?
  • W jaki sposób rozwijać umiejętności z poszczególnych obszarów: rozpoznawania i wyrażania uczuć/emocji u siebie i u innych oraz budowania relacji społecznych?
  • W jaki sposób ułatwić poznanie zasad prawidłowego zachowanie w grupie, kształtowania postaw poszanowania innych i pomagania im oraz wrażliwości na krzywdę?
  • Jak zróżnicować ćwiczenia na te, które przydadzą się uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym?

Pozycja książkowa zawiera 11 scenariuszy: 6 na temat rozpoznawania i wyrażania uczuć oraz emocji i 5 na temat budowania relacji społecznych. Są one przeznaczone dla różnych grup wiekowych i stopni niepełnosprawności, a także dla uczniów ze spektrum autyzmu.

Każdy scenariusz zawiera opis adresatów scenariusza, orientacyjny czas zajęć, cele główne i szczegółowe oraz metody i formy pracy.