Alicja Pałac-Nożewska

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od lat związana zawodowo
ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną TOP w Warszawie. Zajmuje się
głównie problematyką zaburzeń emocjonalnych u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem
problematyki nieśmiałości, mutyzmu selektywnego, jąkania, zaburzeń lękowych. Posiada
wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami. Współprowadzi
autorskie warsztaty wspierające harmonijny rozwój emocjonalny dla dzieci. Z młodzieżą
prowadzi zajęcia z technik efektywnego uczenia się. Od 2014 roku systematycznie dzieli się
swoją wiedzą współpracując z wydawnictwem Forum Media Polska Sp. z o.o.