Marta Wilamowska

Pedagog specjalny, edukator seksualny. Absolwentka studiów podyplomowych „Seksuologia
kliniczna” na SWPS w Sopocie. Specjalizuje się w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
i z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Od dziewięciu lat nauczyciel w oddziałach
dla osób z autyzmem w Zespole Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni. Posiada certyfikat pracy
z symulatorem niemowlęcia Real Care. Prowadzi konsultacje i szkolenia dla rodzin osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Założycielka klubu „Ladies” dla uczennic Szkoły Przysposabiającej
do Pracy Nr 2 przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 17. Przewodnicząca Rady Fundacji
„Niebieski szlak” wspierającej osoby z autyzmem.