Julia Czepułkowska

Pracuje w szkole specjalnej z uczniami klas 4-6 z niepełnosprawnością sprzężoną - autyzmem
z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwentka GWSH: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
z kształceniem integracyjnym oraz Uniwersytetu Gdańskiego: Pedagogika Specjalna.