Wartościowe i szkodliwe treści w grach i bajkach

Jak świadomie wspierać dzieci w ich wyborze?

Cena: 49,00 zł

Bajki i gry kojarzą się głównie z nieszkodliwą dziecięcą zabawą. Ale czy tak jest faktycznie? Niestety nie. Rozmaite, łatwo dostępne i nie zawsze weryfikowane treści, mimo że noszą miano „dla dzieci”, nie będą sprzyjać ich rozwojowi. Wręcz przeciwnie, mogą prowadzić do uzależnienia się od gier czy telewizji lub propagować niespołeczne i brutalne wzorce zachowań. Jak tego uniknąć?

Konieczne jest, by osoby dorosłe pełniły kontrolę przy wyborze materiałów dla dzieci. Jednak jak rozróżnić który materiał jest korzystny dla chłonnego niczym gąbka umysłu dziecka, a który nie powinien znaleźć się w jego asortymencie atrakcji? Pomóc w tym może niniejsze opracowanie, które pełni funkcję poradnika dla rodziców/opiekunów i nauczycieli oraz zawiera praktyczne scenariusze zajęć!

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Jak uchronić dziecko przed uzależnieniem od gier i telewizji?
 • Jakie treści przekazywane w bajkach i grach są szkodliwe?
 • Jak reagować, gdy dziecko napotka nieprawidłowe treści?
 • Jak dzieci powinny spędzać wolny czas?
 • Jak zamienić gry komputerowe i telewizję na równie atrakcyjne gry z udziałem rówieśników i rodziców?
 • Jak rozpoznać dziecięce uzależnienie od gier?
 • Czy gry komputerowe i telewizja zawsze są złe?
 • Jak dobrać wartościową literaturę dla dzieci?
 • Jak wykorzystać scenariusze zajęć?
 • Jak rozwijać umiejętności konstruowania i planowania?
 • Jak rozwijać motorykę małą i dużą?
 • Jak nauczyć dziecko zauważania i respektowania reguł podczas zabawy?
 • Jak rozwijać wrażliwość zmysłów? Jak rozbudzać ciekawość poznawczą?

Uzależnienia od bajek i gier internetowych, opóźniona mowa, brak „kontaktu” z rzeczywistością, niewłaściwie postrzeganie norm i zasad społecznych, zaburzone relacje z rówieśnikami i trudności w nawiązywaniu przyjaźni to tylko niektóre z konsekwencji, jakie następują w efekcie oglądania niewłaściwych treści przez dzieci. Im wcześniej jednak się zainterweniuje, tym lepiej dziecko będzie się rozwijać i samo nabierze rozeznania, które treści są dla niego korzystne, a które nie.