Jak wspierać rozwój przedszkolaka? Zaburzenia lateralizacji u dzieci w wieku przedszkolnym

Cena: 49,00 zł

Tym razem w serii "Jak wspierać rozwój przedszkolaka?", autorka skupia się na lateralizacji, czyli zaburzeniu polegającym na dominacji jednej półkuli mózgowej nad drugą, co może przyczynić się do licznych trudności rozwojowych dziecka np. w nauce czytania lub pisania, albo wpływać na rozwój ruchowy. Minibook zawiera praktyczne informacje i wiadomości, dzięki którym nauczyciel przedszkolny lub pedagog, szybciej będą w stanie zlokalizować ucznia z zaburzeniami lateralizacji.

Dzięki temu wraz z rodzicami, będą mogli ukierunkować zajęcia wspierające dążenie do równowagi i współpracy obu półkul mózgu. Praktyczne scenariusze zajęć, podzielone według grup wiekowych, zawierające szereg gier, zabaw, ćwiczeń pozwolą włączyć dziecko do aktywnej terapii w otoczce rozluźnienia, miłej atmosfery i zabawy, dzięki czemu przedszkolak chętnie zaangażuje się w cały proces.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Jak wspierać rozwój przedszkolaka?
 • Czym dokładnie jest lateryzacja?
 • Jakie objawy i zachowania powinny wzbudzić czujność nauczycieli, pedagogów i rodziców?
 • Jak wygląda przebieg procesu kształtowania się lateralizacji?
 • Jakie wyróżniamy rodzaje lateralizacji?
 • Jakie są przyczyny zaburzeń lateralizacji?
 • Jak należy pracować z dziećmi z zaburzoną lateralizacją?
 • Co warto przekazać rodzicom dzieci z zaburzeniami lateralizacji?
 • Jak wykorzystać scenariusze zajęć do korygowania lateryzacji?
 • Jak kształtować umiejętności orientacji w przestrzeni?
 • Jak wykonywać świadome ruchy ciała?
 • Jak kształtować u dziecka sprawność manualną?
 • Jak kształtować koordynację wzrokowo-ruchową?
 • Jak kontrolować i regulować napięcie mięśni w czasie ćwiczeń?
 • Jak należy kształtować orientację w przestrzeni poprzez uświadomienie kierunku w schemacie własnego ciała i przestrzeni?
 • Jak nauczyć przedszkolaka świadomego koncentrowania się na własnych odczuciach i wprowadzaniu ciała w stan relaksacji?
 • Jak kształtować umiejętności rozpoznawania swoich emocji oraz wyrażania ich w sposób kontrolowany?

Każdy ze scenariuszy jest dokładnie opisany i wskazuje główne założenia oraz cel, jakie powinny być osiągnięte poprzez konkretną zabawę czy ćwiczenia, co ułatwi planowanie zajęć.