Jak wspierać rozwój przedszkolaka? Dysharmonia rozwojowa u dzieci w wieku przedszkolnym

Cena: 49,00 zł

Obserwowanie dziecięcego rozwoju jest niezwykle absorbujące i satysfakcjonujące. Każdy etap rozwoju rządzi się jednak swoimi prawami, tak jak i fakt, że każde dziecko ma własne tempo robienia postępów. Trzeba jednak się mieć na baczności. Tam, gdzie kończą się odgórnie przyjęte normy, mogą zaczynać się dysfunkcje. Dysharmonia jest świetnym tego przykładem.

Polega na nierównomiernym tempie poszczególnych etapów rozwoju, przez co zaburza całą „procedurę dorastania” i nabywania nowych umiejętności. Praca z takim przedszkolakiem powinna być ukierunkowana na wspomaganie dysfunkcyjnych lub zaburzonych stref, by dążyć do harmonijnego wyrównania. Jak to zrobić? Niniejsza część serii Jak wspomóc rozwój przedszkolaka?, szerzej omawia problem i wskazuje jak za pomocą atrakcyjnych scenariuszy zajęć walczyć z dysharmonią rozwojową.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Czym jest dysharmonia?
 • Jak powinien wyglądać przebieg rozwojowy dziecka?
 • Jak wspierać dziecko w rozwoju?
 • Jakie objawy alarmują o dysharmonii?
 • Jak kształtować motorykę?
 • Jak kształtować empatię?
 • Jak wspierać rozumienie emocji?
 • Jak przejawiać tolerancję?
 • Jak rozwijać u przedszkolaka zmysły wzroku i słuchu?
 • Jak współpracować w grupie?
 • Jak kształtować grafomotorykę?
 • Jak rozwijać ekspresję twórczą dziecka?
 • Jak wspierać koncentrację i skupianie uwagi u przedszkolaka?
 • Jak identyfikować własne umiejętności?
 • Jak nauczyć dzieci dążenia do celu i pokonywania trudności rozwojowych?

Dysharmonia sprawia, że dzieci powinny otrzymać kompleksowe wsparcie edukacyjno-rozwojowe, dlatego proponowane scenariusze nie są sztywno ukierunkowane tylko na jeden problem. Obejmują wielowątkowy rozwój, co dodatkowo podnosi atrakcyjność samych zajęć i pomagają wyrównać różnice pomiędzy etapami rozwojowymi. Gry, bajki, wierszyki i liczne ilustracje angażują wszystkie dziecięce zmysły, a dodatkowo zakres zajęć został podzielony według grup wiekowych, by nauczyciel przedszkolny mógł elastycznie dostosowywać ćwiczenia do rozwoju intelektualnego podopiecznych.